ДепартаментАрхеология

Публикации

goingwest_126x181_fit_478b24840a

Going West?

гл.ас. д-р Петранка Неделчева

Изследвания

discoduraterae_126x181_fit_478b24840a

Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия

Илиян Боянов. Издателство "Авалон". 2014

Изследвания

dumanov1_126x181_fit_478b24840a

The burial of a high-ranking officer with a ceremonial carriage from Durostorum / Silistra

Boyan Dumanov.Силистра: 2013

Изследвания

103_126x181_fit_478b24840a

Съдебна археология

Илиян Боянов

Научни и учебни издания

gatsov-book-1_126x181_fit_478b24840a

Marmara- Black sea: present stage of the research of the Early Neolithic

Gatsov, I. and H.Schwarzberg (eds)

Изследвания

nachaloto_126x181_fit_478b24840a

Началото

Съставител: Иван Гацов

Научни и учебни издания