facebook

ДепартаментАрхеология

Разработени учебни програми

 

Бакалавърски програми

История и археология

 

Майнър програми (втора специалност)

Археология 

 

Магистърски програми


Археологически изследвания

 

Balkan and Eastern Mediterranean Archaeology (in English)

 

Докторски програми


Археологически изследвания и археометрия