facebook

ДепартаментАрхеология

проф. д-р Василка Герасимова

проф. д-р Василка Герасимова

Проф. д-р  Василка Герасимова е родена в гр. София, където през 1958 г. завършва с отличие средното си образование в VІІІ СУ „В. Левски”.

Висше образование завършва през 1963 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Класическа филология с втора специалност Археология.

През 1972 г. защитава докторска дисертация на тема: „Римските помощни войски в провинциите Горна и  Долна Мизия – І – ІІІ в. по епиграфски данни”, за което получава научната степен Кандидат на историческите науки.

През 1976 г. получава званието научен сътрудник ІІ ст. в АИМ на БАН.

От 1978 г. е научен сътрудник І ст. към АИМ на БАН.

От 1983 г. е старши научен сътрудник ІІ ст. в АИМ на БАН.

От 2004 г. е професор в Нов български университет.

Василка Герасимова започва професионалната си кариера през 1972 г. като специалист-археолог в АИМ на БАН. На тази длъжност остава до 1976 г., когато бива назначена като научен сътрудник ІІ ст. От същата година до 1983 г. е секретар на секция „Епиграфика и нумизматика” към АИМ. През 1975 г. приема фонд Антични каменни паметници и е негов фондохранител до 2003 г.

На 12. 06. 1991 г. е назначена за временно изпълняващ длъжността Директор на Националния археологически музей, на тази длъжност е до 31. 12. 1991 г.

От 1993 г. е  избрана за ръководител на секция „Епиграфика и нумизматика” при АИМ на БАН.

Проф. Герасимова е един от основателите на департамент „Археология“ в Нов български университет и дългогодишен директор на програма.

Проф. д-р Василка Герасимова през целия си творчески живот е работила в областта на епиграфиката  - гръцка, латинска, българска, археологията - антична и средновековна, изобразителното изкуство. Може да се счита принос публикуването на около 600 нови латински, старогръцки, български и византийски епиграфски паметника. При всяка публикация тя е търсила и намирала езиковият и исторически контекст на паметника и е успявала да го включи като пълноценен исторически извор. Изследвала е десетки нови надписи съдържащи неизвестни тракийски лични  имена и е установила тракийските наименования на значителен брой антични селища: Нейне, Матиганис, Карбизия и пр. След  детайлни проучвания на наличните извори и други данни тя доказва присъствието на тракийското племе Трали през римската епоха в долината на средна Струма.

Носител е на Хердерова награда.