facebook

ДепартаментАрхеология

проф. Иван Гацов, д.н.

проф. Иван Гацов, д.н.

Проф. Иван Гацов е защитил докторат в Ягелонски университет, гр. Краков, Полша през 1978 г. От 1979 г. е ангажиран с основен трудов договор в Археологически институт с музей – БАН, където става един от основателите на Група за палеолитни изследвания. Хабилитира се през 1991 г., а през 2006 г. му е присъдена степен „доктор на науките“.

През 1993 – 1996 г.  е член на Висшата Атестационна Комисия (ВАК). В периода 1999-2000 г. е ръководител на секция „Праистория“ в НАИМ-БАН. През 2003-2006 г. е член на Постоянната комисия по хуманитарни науки към Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет (НАОА).

От 2000 г. преминава на основен трудов договор в Нов български университет, а в периода 2001-2012 г. е ръководител на департамент „Археология“. В същия период е член на Академичния съвет на НБУ и на факултетния съвет на Магистърски факултет.

Проф. Иван Гацов е сред първите български учени, които поставят акцент върху ролята на каменните артефакти в културите на късната праистория. Неговите международни проучвания върху ансамблите от знакови обекти за праисторията от териториите на България, Гърция, Турция и Румъния са основополагащи за изследването на процесите на неолитизация на Балканите и Близкия Изток, и интерпретацията на системите на снабдяване и обмен с каменни суровини. 

В международен план проф. Гацов е първият български археолог, който работи равнопоставено в международни изследователски екипи на значими обекти, като проучванията на Немския археологически институт в Троя и Самотраки. Той е сред признатите български учени в много от водещите археологически институции в Европа, а изследванията му са оценявани като приносни в общоевропейски мащаб.             

Проф. Иван Гацов е автор на осем монографии, над сто научни статии и студии, публикувани в реномирани международни издания, на четири учебника по археология и множество електронни учебни помагала. Той е и ръководител на девет проекта с външно финансиране:

 • Съвременни обучителни подходи в археологията”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София, съвместно с департамент “Когнитивна наука и психология” и департамент “Информатика”;
 • “Археология на съзнанието”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София;
 • Сборяново - кръстопът на култури и религии”, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН;
 • „ARCITEC” (Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство) финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН;
 • „Оптимизиране на работата на българските музеи с деца и млади хора“, финансиран от фондация „Америка за България“;
 • Международен проект „Cutting Edge“, съвместно с университета в Arkansas, USA, финансиран от фондация „Америка за България“;
 • „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН;
 • „Analyzing the Cutting Edge – Balkans Lithic Technology of the Neolithic and Chalcolithic Periods“, финансиран от Американски изследователски център в София.
 • “Производство и обмен на каменните оръдия: нов поглед върху неолитното културно наследство на Южните Балкани”- МОН;
 • “Каменни индустрии от Южните Балкани – нов поглед и нов подход -  Университет на гр. Скопие - Програма  “Образование“ на фондация “Отворено общество” – “Стратегическо партньорство в областта на висшето образование в региона на Балканите и ЮИ Европа”;
 • “Неолитни и халколитни обекти – нови археометрични изследвания”, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН;

Проф. Иван Гацов е член на научните екипи, проучвали световноизвестни обекти в областта на праисторията като:

 • Българо-полски археологически разкопки на пещерата “Бачо Киро”, Дряновско - средно и късно палеолитно пещерно находище в Северна България.
 • Българо-полско-френски археологически разкопки на пещерата "Темната" - средно и късно палеолитно пещерно находище в Северна България.
 • Изследвания Немския археологически институт в Турска Тракия.
 • Археологически разкопки на Немския археологически институт в Троя, Турция
 • Археологически теренни проучвания на Немския археологически институт по крайбрежието на Мраморно море
 • Археологически проучвания на Немския археологически институт на обект Истмия, Коринт, Гърция.
 • Археологически проучвания на Немския археологически институт на праисторическо селище Микро-Вуни, о-в Самотраки, Гърция.
 • Румънско-немско-българска експедиция - археологически разкопки на праисторическото селище Пиетреле, Румъния.
 • Археологически разкопки на праисторическото селище Küllüoba, СЗ Анатолия, проучвания на Истанбулския университет.
 • Грузинско-немски археологически разкопки на праисторическото селище „Арухло“ - І, Грузия.
 • Археологически разкопки на праисторическото селище Бърчин, Бурса,ексепдиция на Холандския научен институт в Истанбул, Турция.
 • Теренни издирвания на праисторически обекти в района на Чанаккале на Университета в Чанаккале, Турция.

През годините е получил дванадесет стипендии и награди:

 • 1986-1989 - Българска Академия на Науките – стипендия за археологически изследвания във Виетнам.
 • 1992-1993 – Фондация „Отворено общество“ за публикуване на ръководството за студенти –“Началото”.
 • 1996-1997 - частично финансиране на ръководството за студенти: "Човекът зад находките" по Проект TEMPUS SJEP7272.
 • 1999 - British Academy of Sciences - стипендия за участие в Симпозиума “From Rocks to Rubles”, 19–21 March 1999, Durham, Англия;
 • 1999 - стипендия за участие в VIII Flint Symposium, Bochum, Германия, 13 - 17 септември.
 • 1999 – Copernicus – ARHTERA inco 977054;
 • 2000 - Mellon Research Fellowship в Турция – стипендия на Американския научен институт в Турция за проект: ”Prehistoric Chipped Stone Assemblages and the Problem of Connections between Anatolia and Thrace”.
 • 2001 - Стипендия за участие в 7 Annual Meeting of EAA – European Archaeological Association, Esslingen, Германия - 19 – 27 септември 2001.
 • 2001 – Стипендия на European Science Foundation за участие в археологичиска конференцията в Мондралин, Полша , 12 - 13 октомври, 2001.
 • 2002 – Стипендия за организиране и ръководство на Сесията:

Aegean - Marmara - Black Sea: Present state of the research of the Early Neolithic" към 8 Annual Meeting of EAA – European Archaeological Association, Солун, Гърция - 14 – 29 септември 2002 г.

 • 2003 – Стипендия на British Academy of Sciences за четене на лекции по някои проблеми на праисторията - 15.02-28.02.2003 г. в университетите на Дърам, Лондон (UCL) и Единбург, Великобритания.
 • 2004 - Mellon Research Fellowship в Гърция - Grant от The American Scholl for Classical Research in Athens.

Изнасял е лекции и презентации в:

 • Германия: Берлин, Тюбинген, Blaubeurn, Еслинген, Хале, Саарбрюкен, Бохум.
 • Великобритания: Лондон, Дъръм, Единбург, Нюкасъл;
 • Франция: Бордо;
 • Белгия: Лиеж;
 • Австрия: Виена;
 • Италия: Форли;
 • Унгария: Будапеща;
 • Полша: Краков, Варшава;
 • Румъния: Пиетра Неант, Тимишоара, Букурещ;
 • Грузия: Тбилиси;
 • Украйна: Миколаевск;
 • Турция – Истанбул;
 • Гърция: Атина, Солун, Коринт; Хърватска: Загреб;
 • Македония: Скопие;
 • САЩ: Пуерто Рико, Остин, Сент Луис, Мемфис, Ню Йорк, Филаделфия, Хонолулу, Сан Франсиско.

Проф. Иван Гацов е член-кореспондент на Германския Археологически Интститут (DAI) и на Society for American Archaeology.

Най-големите му научни приноси са изследванията на мезолита и процесите на неолитизация, за което говори фактът, че студиите му по тези проблеми са с дълготрайна актуалност и крайъгълен камък в изследванията на праисторията и прилагането на интердисциплинарните методи в археологията.

Проф. Иван Гацов е най-разпознаваемият български археолог в Европа и САЩ и като такъв има значителен принос за развитието на българската археологическа наука. Това се изразява в отварянето и интернационализирането на българската археология чрез организираните от него партньорства с международни институции, което предпоставя участието на български археолози и студенти в някои от най-важните съвременни проекти в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. От друга страна проф. Гацов допринася за това представители на редица европейски и американски научни общности да се запознаят с постиженията на българската наука.

Проф. Гацов има над тридесетгодишна преподавателска дейност в Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2008 г. е избран от студентите на НБУ за преподавател на годината. Високо академичният му подход към преподаването, съчетан с неговата активна откривателска и проучвателска дейност, сериозно допринася за създаването не само на млади професионалисти в областта на археологията, но и в изграждането на обща култура в студентската общност, което е най-висшата мисия на всеки преподавател.