facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

manev-bona-mansion-ceramics_678x410_crop_478b24840a
04.12.2021 20:00

The Fate of a Roman Road Station after Antiquity

В рамките на семинар „Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“.

Онлайн


Организатори:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“

Водещ:
Александър Манев

Модератори:
гл. ас- д-р Богдан Атанасов,
гл. ас. д-р Боян Думанов


Лекцията представя резултатите от археологическите проучвания на римската пътна станция Бона Мансио, разположена на Via Diagonalis в района на град Септември.

Преместването на основния архитектурен комплекс върху близък хълм през късната античност показва желанието за по-добра отбрана и повече сигурност. Постепенно пътната станция се превръща в укрепено в селище, съществувало до края на 6 в.

През 11-ти и 12-ти век останките от по-ранните укрепителни съоръжения са преизползвани от обитателите на средновековно селище. 

Резултатите от археологическите проучвания в района на Бона Мансио, организирани от музея „М. Домарадцки“ в гр. Септември и фондация „Балканско наследство“ са важна стъпка за изследването на селищния живот в България.