facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

trakia_678x410_crop_478b24840a
06.11.2021 20:00

Семинар „Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“

Decolonizing the Study of Material Culture in Ancient Thrace and the Hellenistic Far East

Онлайн

Организатори:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“


Водещ:
Dr. Richard Wenghofer


Модератор:
гл. ас. д-р Богдан Атанасов


Д-р Венгофер ще говори за т.н. процес на „хеленизация“ в Тракия, като я сравнява със сходни процеси в Изтока – елинистическа Бактрия и Индо-гръцкото и Индо-скитсткото царство. Ще обърне внимание на проблема за интерпретация на „елински“ находки в не-елински археологически контекст. Лекцията представлява интерес за всички, които се интересуват от Тракия по времето на класическата и елинистическата епохи, както и от теоретична археология.