facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

books3_678x410_crop_478b24840a
06.01.2016 16:20

Публична защита на докторска дисертация

Корпус 2, зала 405

Организатор:
департамент „Археология“

Тема на дисертационни труд:
Римски и ранновизантийски селищни модели в долината на Средна Струма“

Докторант:
Драгомир Гърбов

Научен ръководител:
гл. ас. д-р Боян Думанов

Научно жури в състав:
Председател:
професор д-р Цветанка Благоева Чолова, НБУ

Членове:
Доцент д-р Илиян Георгиев Боянов, НБУ
доцент д-р Людмил Фердинандов Вагалински, НАИМ-БАН
проф. Диляна Ботева, д.н. СУ „Св. Климент Охридски“
доцент д-р Христо Попов, НАИМ-БАН