facebook

ДепартаментАрхеология

Актуално

fig-1_678x410_crop_478b24840a fig-3_678x410_crop_478b24840a fig-4_678x410_crop_478b24840a
10.06.2021 20:00

Онлайн лекция „Phoenicians and Cypriots in the North? Objects, People and Networks in the Northern Aegean Area in the Geometric and Archaic Periods“

В рамките на семинар „Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“

Zoom

Организатори:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“

Лектор:
д-р Петя Илиева

Модератор:
гл. ас. д-р Богдан Атанасов

Тема на лекцията са вносни или повлияни от Кипър и Леванта предмети, открити в Северна Егеида в селища и некрополи от късногеометричната и архаична епоха. Въпросът за това доколко тези предмети могат да се тълкуват като свидетелства за контакти с финикийски търговци отвежда към текстовете на Омир и Хезиод. Към традиционното схващане, за това че финикийски търговци търсят метал в Северна Егеида са добавени и други интерпретации.

Д-р Петя Илиева е автор на множество изследвания на английски език посветени на археологията на Северна Егеида през Геометричния период. Тя отлично познава археологическите извори в Северна Гърция и подготвя публикацията на керамика от ключови обекти в този район.